Lýdia Kovářová

„V hrôze dokáže človek neskutočné veci. Charakter má len jeden, buď ho ohne alebo neohne.“

Lýdia Kordíková, za slobodna Kovařová, sa narodila v roku 1928 a spomína na život v širokej rodine a hospodáreniu na rodinnom statku v obci Jasenie, ktorá leží neďaleko Brezna v Nízkych Tatrách.

Keď v auguste 1944 vypuklo v Banskej Bystrici Slovenské národné povstanie, miestni obyvatelia sa razom ocitli v centre bojov. Lýdia najprv spolu s ďalšími mladými ľuďmi pomáhala vykladať zbrane a zásoby pre partizánov. V horskej kolibe neskôr zažila desivú noc, keď Nemci ostreľovali kopec nad nimi. V kolibe sa schovávalo celkom osem ľudí, z toho dve deti. Lýdiin otec vraj počas tejto jednej noci úplne zošedivel.

Po potlačení povstania boli v každej domácnosti ubytovaní nemeckí vojaci. Dôstojníci, ktorí bývali u Kordikovcov, konfiškovali vybavenie i domáce zvieratá, nestále prehľadávali domy a kontrolovali osoby.

V tejto atmosfére sa Kordikoví rozhodli vyhovieť prosbe rodinného známeho, ktorý bol vojenský lekár a dva týždne ho spolu s jeho spoločníkmi zásobovali jedlom v opustenej snehom zapadnutej horskej chate. Neskôr pre nich dokonca vybudovali úkryt zo slamy a sena v ich vlastnej stodole.

„Musel ste ísť najprv spodkom a počítať traverzy. Pri tretej ste odbočil, liezol hore a potom ste sa spustil do krytu. Bolo tam množstvo diek, konzervy a kýbeľ na exkrementy. Raz tam jeden muž uviazol na desať dní, pretože Nemci mali pod nimi kone.“

Po niekoľkých týždňoch sa skupina presunula zo skrýše k partizánom do hôr, kde to bolo pre všetkých bezpečnejšie.

Vo veľmi nebezpečných situáciách sa rodina ocitala aj neskôr. Raz k nim napríklad prišiel ukrývajúci sa lekárnik pre proviant a v rovnakú chvíľu dorazilo na kontrolu gestapo. Lýdia zdravotníka duchaplne schovala za skriňu a zachránila mu tak život. Keď Nemci odišli, nedokázala skriňu znovu odtiahnuť a schovaného muža vyslobodiť. Adrenalín predtým jej dodal obrovskú silu.

Rodina Kordikovcov sa šťastne dožila oslobodenia, ale Lýdia nemala jednoduchý život ani v povojnovej dobe. V roku 1947 zmaturovala a v šesťdesiatych rokoch vyštudovala pedagogickú fakultu v Plzni. Keďže však nikdy nevstúpila do komunistickej strany a jej manžel emigroval, stretávala sa v zamestnaní učiteľky s mnohými problémami a dlho nemohla ako matka malej dcérky získať byt. Učiteľské povolanie vykonávala až do dôchodku.

Lýdia Kovařová je stále aktívnou členkou Českého zväzu bojovníkov za slobodu.

Príbeh Lýdie Kovařovej bol podrobne spracovaný dokumentaristami spoločnosti Post Bellum a je uložený v zbierke českej Pamäti národa.